2017 - 2018 Akademik Takvim
Tarih Akademik Takvim
13 Ocak Güz dönem sonu
15-20 Ocak Dönem sonu sınavları
21-23 Ocak Bursa gezisi
24 0cak - 10 Şubat Ara tatil
11 Şubat Başlangıç toplantısı
12 Şubat Ders başlangıcı
31 Mart veya 7 Nisan İstanbul gezi
19 Mayıs Bahar dönem sonu
21-26 Mayıs Dönem sonu sınavları
18 Haziran - 4 Ağustos Yaz dönemi
1 Haziran -31 Ağustos 2018-2019 Dönemi Başvuru Süreci
3-7 Eylül Mülakata çağrılanların ilanı, mülakatlar, kabul duyuru